Yrityksen vastuullisuusstrategia tarjoaa kaikki tarvittavat työkalut ja toimenpiteet, joilla varmistat yrityksesi menestyksen kestävällä liiketoimintamallilla. Vastuullisuusstrategiapaketti sisältää yrityksesi liiketoimintastrategiaan liitettävän vastuullisuustyön kokonaisuuden:

 • Vastuullisuuden nykytilan kartoitus – analyysi yrityksesi nykyisistä vastuullisuuskäytännöistä ja niiden vaikutuksista.
 • Yrityksen arvot, missio ja visio – selkeyttäminen ja vahvistaminen vastuullisuuden näkökulmasta.
 • Toimintaympäristö ja sen vaikutukset yrityksesi liiketoimintaan – miten toimintaympäristösi vaikuttaa yrityksesi vastuullisuuteen ja liiketoimintasi menestykseen.
 • Sidosryhmäkartoitus – tärkeimpien sidosryhmien ja niiden yritykseesi kohdistamien odotusten tunnistaminen ja analysointi.
 • Kaksoisolennaisuusanalyysi – merkittävimpien vastuullisuusteemojen ja -kysymysten arviointi yrityksesi ja sen sidosryhmien näkökulmista.
 • Yrityksesi vastuullisuustyön tavoitteet – selkeiden, mitattavien ja saavutettavien tavoitteiden määrittäminen yrityksesi vastuullisuustyön kehittämiseksi.
 • Vastuullisuustyön kaksoisolennaisuusanalyysiin perustuvat yrityksesi vastuullisuustyön teemat ja toimenpiteet – selkeät vastuullisuustyön painopisteet ja konkreettiset toimenpiteet, jotka perustuvat kaksoisolennaisuusanalyysin tuloksiin.
 • Mittarit vastuullisuustoimenpiteille – tarkat ja mitattavat mittarit, joiden avulla voit seurata ja arvioida vastuullisuustoimenpiteiden vaikutuksia ja edistymistä.
 • Vastuullisuustyön hallintatavat ja vastuut yrityksessäsi – selkeiden hallintatapojen muodostaminen ja vastuiden määrittäminen, jotta vastuullisuustyöstä tulee kiinteä osa yrityksesi toimintaa.
 • Vastuullisuustyön jalkauttaminen – vastuullisuustoimen integroiminen osaksi yrityksen arkea varmistamalla, että jokainen työntekijä ymmärtää yrityksen vastuullisuustyön tavoitteet ja sitoutuu niihin.
 • Vastuullisuusviestintä – viestintästrategia, joka tuo yrityksesi vastuullisuustyön näkyväksi ja käy keskustelua vastuullisuudesta sidosryhmiesi kanssa.
 • Vastuullisuusraportointi – tärkeä osa vastuullisuustyön tulosten läpinäkyvää ja uskottavaa viestintää.

Tällä vastuullisuustrategiapaketilla pystyt integroimaan vastuullisuustyön osaksi yrityksesi liiketoimintaa ja arkea ja lisäämään yrityksesi kilpailukykyä ja pitkäjänteistä menestystä.

Kysy lisää ja pyydä tarjous: