Käkikuun taksonomiastrategia tarjoaa yrityksellesi kattavan ratkaisun EU-taksonomian vaatimusten täyttämiseksi ja vastuullisen liiketoiminnan edistämiseksi. Tämä palvelu auttaa yritystäsi navigoimaan EU-taksonomian monimutkaisessa sääntelyviidakossa ja varmistamaan, että toimintasi on ympäristön kannalta kestävää ja rahoittajien odotusten mukaista.

Taksonomiastrategiatyössä selvitetään EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän vaikutukset yritykseesi ja raportoinnin käytännön toteutus. Tämä on hyvä keino valmistautua tulevaisuuden haasteisiin, vaikkei yritys olisikaan vielä raportointivelvollinen.

  • Ymmärrys ja analyysi – perehdytämme sinut EU-taksonomiaan ja sen merkitykseen yrityksesi toiminnassa. Analysoimme yrityksesi nykyiset toimet ja investoinnit taksonomian kriteerien mukaisesti, tunnistaen alueet, joissa voit parantaa ympäristövaikutuksiasi.
  • Ympäristötavoitteiden mukainen toiminta – autamme yritystäsi täyttämään EU-taksonomian kuusi ympäristötavoitetta, kuten ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen. Laadimme suunnitelmat ja toimenpiteet, jotka varmistavat, että toimintasi edistää näitä tavoitteita merkittävästi.
  • DNSH (Do No Significant Harm) -periaatteet – arvioimme ja raportoimme, miten yrityksesi täyttää DNSH-periaatteet, ja annamme suosituksia tarvittavista toimenpiteistä.
  • Eettiset periaatteet – varmistamme, että yrityksesi toiminta noudattaa YK:n, OECD:n ja ILO:n eettisiä työ- ja ihmisoikeusperiaatteita. Tämä ei ainoastaan auta yritystäsi täyttämään EU-taksonomian vaatimuksia, vaan voi myös parantaa yrityksesi mainetta vastuullisena toimijana.
  • Raportointi ja viestintä – taksonomiastrategia sisältää periaatteet ja toimet, joilla yrityksesi voi viestiä sidosryhmille ja rahoittajille läpinäkyvästi vastuullisuustoimistaan ja niiden vaikutuksista.
  • Vastuullisuustyön strateginen johtaminen – EU-taksonomia on yrityksen strategisen johtamisen työkalu. Autamme yritystäsi luomaan pitkän aikavälin strategian, joka integroi ympäristötavoitteet liiketoimintasi ytimeen, ja varmistamme, että olet valmis tulevaisuuden vaatimuksiin.
  • Rahoituskelpoisuuden varmistaminen – rahoituslaitokset kiinnittävät yhä enemmän huomiota yritysten taksonomiakelpoisuuteen. Autamme sinua varmistamaan, että yrityksesi täyttää nämä vaatimukset. Tämä parantaa mahdollisuuksiasi saada rahoitusta ja sijoituksia.

Käkikuun taksonomiastrategia on kokonaisvaltainen strateginen työkalu, joka auttaa yritystäsi saavuttamaan kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan tavoitteet.

Kysy lisää ja pyydä tarjous: